ENJOY FREE SHIPPING TODAY!

Pay Day Promotion

  • 1 of 1
SALE
1 Tara Inner Cleanser + 1 Tara V Mist
RM75.00 MYR
RM78.00 MYR
SALE
2 Tara Juice Improved Formula
RM150.00 MYR
RM158.00 MYR
SALE
2 Tara Inner Cleanser 50ml
RM75.00 MYR
RM78.00 MYR
SALE
1 Tara Juice Improved Formula + 1 Tara Inner Cleanser + 1 Tara Glorius Skin Scrub
RM150.00 MYR
RM158.00 MYR